Zestaw zabawowy producent i projekt, czyli wszystko o czym musisz wiedzieć przed budową

06/10/2016
Projektowanie budowanie i lokalizacja placu

Place zabaw, które odwiedzamy z dziećmi są wynikiem szeregu czynności i decyzji podjętych do realizacji. Zaczynając od projektu, kończąc na oddaniu do użytku publicznego.  Place zabaw muszą spełniać standardy bezpieczeństwa, jak i stosować się do wymagań zapisanych w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury. Co jest ważne w projektowaniu? Jakie standardy muszą spełniać plac zabaw producent i lokalizacja? Projektowanie, budowanie i lokalizacja placu zabaw – dowiedz się więcej, czytając dalej…

Projektowanie placu zabaw

Obecnie dzieci z łatwością obsługują najnowsze technologie,  dlatego ważne jest, aby współczesne place zabaw były kolorowe i nowoczesne. Mali obywatele oczekują wielozadaniowych konstrukcji, które zapewnią im sporą dawkę zabawy. Zaprojektowanie placu zabaw nie jest jednak takie proste jak może się wydawać. Po pierwsze, tworząc projekt należy wziąć pod uwagę docelową grupę wiekową, tak aby atrakcje odpowiadały dzieciom w każdym wieku. Ponadto, głównym zadaniem jest stworzenie instalacji poprawiającej sprawność fizyczną i intelektualną dziecka. Po drugie, ważne jest, aby materiały, z których będą wykonane obiekty były trwałe, odporne na obciążenia oraz skrajne warunki atmosferyczne. Po trzecie, w projekcie należy uwzględnić strefy bezpieczeństwa poszczególnych atrakcji tak, aby obszary upadku nie zachodziły na siebie. Po czwarte, ześlizgi zjeżdżalni nie mogą być skierowane w kierunku południowym, aby nie nastąpiło zbytnie nagrzanie materiału. Po piąte, bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze, dlatego warto wybrać zaufanego producenta i dystrybutora, który doradzi i zapewni fachową obsługę.

Budowanie i lokalizacja placu zabaw

Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie mówiące o warunkach technicznych, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Według aktu prawnego place zabaw powinny:

  • Być w odległości co najmniej 10 metrów od miejsca gromadzenia odpadów;
  • Być w odległości co najmniej 10 metrów od linii rozgraniczających ulicę;
  • Być w odległości co najmniej 7 m od wydzielonych miejsc postojowych;
  • Znajdować się w nasłonecznieniu przez co najmniej 4 godziny, a w przypadku placów w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny;
  • Nie posiadać progów utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych;
  • Być ogrodzone, co ma zapobiegać zanieczyszczeniom odzwierzęcym oraz niekontrolowanym wybieganiem dzieci poza granice placu.

Ponadto, na terenie atrakcji konieczne jest umieszczenie regulaminu, określającego zasady korzystania oraz dane kontaktowe do służb alarmowych. Podsumowując, wiele czynników odgrywa ważną rolę w procesie projektowania i budowy. Skrupulatnie wybrane atrakcje, plac zabaw producent, dystrybutor i lokalizacja sprawią, że efekt końcowy inwestycji będzie więcej niż zadowalający!