Nowe przepisy dla Placów Zabaw – Zmiana warunków technicznych

05/02/2024
Nowe przepisy dla Placów Zabaw

Nowe przepisy w formie zmiany rozporządzenia w ustawie Prawo Budowlane dotyczące również Placów Zabaw wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku. Producenci placów zabaw w Polsce stają przed istotnymi zmianami, wprowadzonymi przez zmianę rozporządzenia dotyczącego wymagań jakim powinny spełniać budynki i ich otoczenie. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie patologii w projektowaniu i budowie placów zabaw a skupiają się na zwiększeniu bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z tych przestrzeni.

Nowe przepisy dla Placów Zabaw

Najważniejsze zmiany, które wpłyną na producentów placów zabaw, obejmują konieczność spełnienia wymagań norm PN-EN 1176-1 do 7 oraz PN-EN 1177-10 dla wszystkich placów zabaw. Normy te, stosowane są w Polsce od dnia wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku ale do tej pory nie były obligatoryjne dla wszystkich. Ww. normy dotyczą zarówno urządzeń, jak i nawierzchni, co ma na celu zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa dla wszystkich placów zabaw.

-Istotną zmianą jest także obowiązek ogrodzenia każdego placu zabaw. W przypadku, gdy plac graniczy z drogą, ulicą, ciągiem pieszym lub drogą rowerową, ogrodzenie musi mieć wysokość minimum 1 metra i posiadać furtkę o szerokości co najmniej 1,2 m. W innym przypadku ogrodzeniem może być żywopłot.

– Nowe przepisy dla placów zabaw określają także minimalną odległość od ulic, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów, wynoszącą co najmniej 10 metrów.

– Każdy nowy plac zabaw wraz z nawierzchnią muszą być poddane kontroli pomontażowej przed oddaniem do użytku. Kontrola pomontażowa powinna być wykonana przez osobę kompetentną, niezależną od inwestora i wykonawcy.

Nowością jest również wymóg aby na działkach przeznaczonych pod publicznie dostępny plac o powierzchni powyżej 1000 m2 co najmniej 20% jego powierzchni należy urządzić jako teren biologicznie czynny, jeżeli wyższy procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na placu zabaw dla dzieci zapewnia się wyposażenie o różnej funkcji zabawy oraz dostosowane do różnych kategorii wiekowych dzieci, umożliwiające jednoczesne korzystanie z wyposażenia przez co najmniej 5 dzieci na każde 20 m2 powierzchni placu zabaw dla dzieci.

Czy istnieją odstępstwa od nowych przepisów dotyczących placów zabaw?

Jednym z punktów jest wymaganie dotyczące zachowania odległości od placu zabaw. W praktyce, dla niektórych szkolnych placów zabaw, to kryterium może wydawać się niepraktyczne. Również dla placów zabaw umiejscowionych w lesie, gdzie naturalne otoczenie pełni funkcję zabezpieczenia, tworzenie ogrodzeń może wydawać się zbędne. W przypadku takich sytuacji istnieje jednak możliwość złożenia wniosku do właściwego ministra o odstępstwo od tych konkretnych przepisów, uwzględniając specyficzne warunki otoczenia.
Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu poprawę bezpieczeństwa na placach zabaw. Elastyczne podejście jest jednak kluczowe, aby uniknąć nadmiernych obciążeń dla niektórych miejsc oraz zapewnić równowagę między bezpieczeństwem a praktycznością funkcjonowania placów zabaw.

Dr Spil – Certyfikowany producent placów zabaw

Bezpieczny plac zabaw Dr Spil to wybór certyfikowanego i starannie zaprojektowanego miejsca zabaw, które spełni oczekiwania zarówno w zakresie estetyki, jak i bezpieczeństwa. Produkty Dr Spil są nie tylko bezpieczne, ale także dostosowane do różnorodnych lokalizacji i preferencji Klienta. Oferowane place zabaw są projektowane z dbałością o szczegóły, zapewniając atrakcyjną i inspirującą przestrzeń dla rozwoju dziecięcej wyobraźni. Wszystkie posiadają certyfikat potwierdzający zgodność urządzeń z normą oraz wieloletnią gwarancję.
Zapraszamy do kontaktu