Integracyjne place zabaw z atestem

bezpieczna przestrzeń dla niepełnosprawnych

Integracyjne place zabaw z atestem to bezpieczna i przyjazna przestrzeń zarówno dla zdrowych, jak i niepełnosprawnych dzieci. Decydując się na zbudowanie placów zabaw dobrze jest wziąć pod uwagę rozwiązania dostosowane do wszystkich dzieci, również tych niesamodzielnych, które nie są w stanie normalnie funkcjonować. Zabawa z rówieśnikami wspomaga rozwój intelektualny i ruchowy.

Place zabaw integracyjne

Integracyjne place zabaw są korzystnym rozwiązaniem zarówno dla zdrowych, jak i niepełnoprawnych. Wspólne zabawy to stworzenie optymalnych szans na rozwój. Kiedy dzieci z różnymi dysfunkcjami obserwują zabawy zdrowych rówieśników, starają się im dorównać. Nie chcą być gorsze. Z każdym kolejnym, nawet małym, osiągnięciem ruchowym dzieci nabierają pewności siebie. Są znacznie bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych prób.

Tym samym łatwej pokonują bariery i walczą ze swoimi niedoskonałościami. Z kolei zdrowe maluchy, obserwując zmagania swoich kolegów, uczą się tolerancji i otwarcia na drugiego człowieka. Stanowią wsparcie dla osób z dysfunkcjami, w razie potrzeby im pomagają, np. podają rękę.

Integracyjne place zabaw