Bezpieczne place zabaw- wszystko co powinieneś wiedzieć o certyfikatach zgodności EN-1176:2017 EN-16630:2015 oraz EN-1177:2008

14/11/2021
Bezpieczne place zabaw

Bezpieczny plac zabaw to miejsce, które spełnia wszystkie wymagania i normy potwierdzone przez wystawcę certyfikatu mającego akredytację PCA.

  • Certyfikaty Polskiego Związku Akredytacji – dlaczego to tak ważne?
  • Norma EN-1176:2017 – wyposażenie placów zabaw
  • Norma EN-16630:2015 – siłownie zewnętrzne
  • Norma EN-1177:2008 – bezpieczne nawierzchnie placów zabaw
  • Dr Spil Polska – tylko bezpieczne place zabaw potwierdzone certyfikatami

Certyfikaty Polskiego Związku Akredytacji – dlaczego to tak ważne?

Każda firma może wydać certyfikaty zgodności produktu z odpowiednią normą. Jednak czy są one potwierdzone i zgodne z rzeczywistością? Niekoniecznie… Z pomocą przychodzi Polskie Centrum Akredytacji, powołane w 2001 roku. Jest to krajowa jednostka, upoważniona do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. dotyczącą systemów oceny zgodności i nadzoru rynku. Musimy zdawać sobie sprawę, że tylko takie potwierdzenie, daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Opinia Polskiego Centrum Akredytacji to kluczowa informacja, czy dany produkt faktycznie został zaprojektowany i wykonany zgodnie z zapisami normy.

Norma EN-1176:2017- wyposażenie placów zabaw

Jest to grupa kilku norm odnoszących się do bezpieczeństwa placów zabaw. Zawiera regulacje dotyczące wszystkich elementów ich wyposażenia. Znajdziemy tam zapisy związane z przestrzennym rozmieszczeniem urządzeń, określające powierzchnię i przestrzeń upadku. Przedstawiono w niej wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. Norma reguluje również kwestie dotyczące projektowania ciągów komunikacyjnych i ogrodzeń, a także zasady rozmieszczenia elementów placu zabaw, które między innymi zapobiegną nadmiernemu nagrzewaniu oraz zbieraniu się wody. Z pewnością norma ta jest istotna i warto się nią kierować, ponieważ została stworzona w taki sposób, aby zapewnić dzieciom maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Norma EN-16630:2015- siłownie zewnętrzne

Norma określa wymagania produkcji i instalacji oraz kontroli i konserwacji sprzętu siłowni plenerowych zainstalowanego na stałe. Nie uwzględnia ona jednak wyposażenia zasilanego elektrycznie, obiektów do treningu funkcjonalnego ani torów przeszkód typu wojskowego. Wyposażenie przeznaczone jest dla młodzieży i dorosłych lub użytkowników o wzroście powyżej 140cm. celem stosowania wyposażenia do ćwiczeń jest promowanie zajęć fitness.

Norma EN-1177:2008- nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

Norma ta określa wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Dotyczy nawierzchni placów zabaw dla dzieci oraz specjalnych przepisów, gdzie niezbędna jest amortyzacja uderzeń po upadku. Zawiera opisy czynników wpływających na wybór nawierzchni oraz metody badania wyznaczania grubości warstwy amortyzującej upadek.

Dr Spil Polska – Bezpieczne place zabaw potwierdzone certyfikatami

Spełnienie ustalonych norm to niezwykle ważny czynnik, który decyduje o bezpieczeństwie. Plac zabaw to miejsce, w którym dzieci poznają świat, bawią się i uczą. Dlatego rzetelne potwierdzenie wymaganych norm jest tak istotne w tym przypadku.

Dr Spil Polska – jako certyfikowany producent placów zabaw podchodzimy odpowiedzialnie do tego co robimy. Przestrzegamy wyznaczonych przepisów i norm, co potwierdza Polski Związek Akredytacji. Wybierając certyfikowane place zabaw z atestem, masz gwarancję bezpieczeństwa i spełnienia wszystkich norm.