Place zabaw dla przedszkoli – jak zdobyć fundusze?

23/02/2017
place zabaw dla przedszkoli

Przedszkole, w którym pracujesz, nie ma placu zabaw? Na szczęście, możesz zmienić tę sytuację. Przeczytaj ten artykuł i zobacz, w jaki sposób można zdobyć fundusze na place zabaw dla przedszkoli.

Place zabaw dla przedszkoli z budżetu obywatelskiego?

Od kilku lat w naszym kraju istnieje budżet obywatelski. Jest to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy danego miasta mają wpływ na to, co się dzieje w ich miejscu zamieszkania. Pionierem budżetu partycypacyjnego w Polsce był Sopot, który w 2011 roku zdecydował się na wprowadzenie tego programu w życie,  a sama idea ma za zadanie zachęcić obywateli do większej aktywności w życiu miasta. Poza tym budżet partycypacyjny buduje też postawę obywatelską oraz przynależność do danego miejsca. To bardzo praktyczny program, dlatego też cieszy się on taką popularnością. W końcu mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakich miejsc brakuje i czego im potrzeba. Jeśli jesteś dyrektorem przedszkola lub w nim pracujesz, to możesz zgłosić projekt na plac zabaw dla Twojego przedszkola, jeśli działa on w Twoim mieście lub gminie. To naprawdę dobre rozwiązanie, z którego skorzystało już mnóstwo osób. W ramach budżetu partycypacyjnego powstało już wiele placów zabaw dla przedszkoli, siłowni zewnętrznych czy też parków.

Kontakt | Bezpieczne place zabaw | Plac zabaw – oferta

place zabaw dla przedszkoli place zabaw dla przedszkoli place zabaw dla przedszkoli place zabaw dla przedszkoli

Czy warto postawić na fundusz sołecki?

Inną możliwością na zdobycie środków na place zabaw dla przedszkoli, jest wykorzystanie tzw. funduszu sołeckiego. Co się kryje pod tą nazwą? Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy. Wykorzystuje je się na różnego rodzaje inicjatywy, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców danego sołectwa. Aby sołectwo otrzymało fundusze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu środków do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym te pieniądze zostaną wykorzystane. Z kolei decyzję odnośnie inwestycji, na które fundusze zostaną przeznaczone, podejmują sami mieszkańcy. Bardzo często zdarza się tak, że ze środków buduje się place zabaw dla przedszkoli, czy siłownie zewnętrzne.