Orient 707201AV-3

Nr urządzenia 707201AV-3

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm) 1466
szerokość (cm)szerokość i długość (cm) 810
wysokość (cm) 0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1811
szerokość (cm) 1111

HIC (cm) 190