Orient 707201AV-3

Nr urządzenia 707201AV-3

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)1466
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)810
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)1811
szerokość (cm)1111

HIC (cm)190