Statek 880920-2

Nr urządzenia 880920-2

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)953
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)498
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)1275
szerokość (cm)836

HIC (cm)160