Statek 880920-2

Nr urządzenia 880920

Wymiary urządzenia
długość (cm) 1048
szerokość (cm) 497

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1382
szerokość (cm) 846

HIC (cm) 120