Dodatki 21070-1

Nr urządzenia 21070-1

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)750,5
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)294
wysokość (cm)330

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)950,5
szerokość (cm)500

HIC (cm)0