Bajkowa 701004

Nr urządzenia 701004

Wymiary urządzenia
długość (cm)574
szerokość (cm)431

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)874
szerokość (cm)631

HIC (cm)150