Statek C50119-4

Nr urządzenia C50119-4

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm) 995
szerokość (cm)szerokość i długość (cm) 1036
wysokość (cm) 0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1336
szerokość (cm) 1395

HIC (cm) 120