Statek C50119-4

Nr urządzenia C50119-4

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)995
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)1036
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)1336
szerokość (cm)1395

HIC (cm)120