Statek 880318-5

Nr urządzenia 880318

Wymiary urządzenia
długość (cm) 821
szerokość (cm) 515

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1154
szerokość (cm) 832

HIC (cm) 120