Statek 850319-1

Nr urządzenia 850319

Wymiary urządzenia
długość (cm) 1037
szerokość (cm) 616

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1360
szerokość (cm) 916

HIC (cm) 160