Smok

Nr urządzenia 152 SmokSamolotWóz StrażackiCiężarówkaKoparka

Wymiary urządzenia
długość (cm) 1509
szerokość (cm) 902

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1864
szerokość (cm) 1200

HIC (cm) 240