Orient 510501

Nr urządzenia 510501

Wymiary urządzenia
długość (cm) 754
szerokość (cm) 587

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1071
szerokość (cm) 986

HIC (cm) 160