Klasyczne 510801AV6

Nr urządzenia 510801AV6

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm) 1022
szerokość (cm)szerokość i długość (cm) 1152
wysokość (cm) 0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 1378
szerokość (cm) 1553

HIC (cm) 190