Fitness Metalowy stół do gry w szachy

Nr urządzenia Stol do szachow

Wymiary urządzenia
długość (cm)1758
szerokość (cm)1758

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)0
szerokość (cm)0

HIC (cm)0