Fitness FWI01 Wioślarz

Nr urządzenia FWI01

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)126
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)80
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)415
szerokość (cm)353

HIC (cm)0