Fitness FWI01 Wioślarz

Nr urządzenia FWI01

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm) 126
szerokość (cm)szerokość i długość (cm) 80
wysokość (cm) 0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 415
szerokość (cm) 353

HIC (cm) 0