Fantazja 503801AV4

Nr urządzenia 503801AV4

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)613
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)615
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)913
szerokość (cm)965

HIC (cm)90