Fantazja 503701

Nr urządzenia 503701

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)861
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)714
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)1263
szerokość (cm)1047

HIC (cm)190