Fantazja 503701

Nr urządzenia 503701

Wymiary urządzenia
długość (cm)861
szerokość (cm)714

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)1263
szerokość (cm)1047

HIC (cm)190