Dodatki 60145C

Nr urządzenia 60145

Wymiary urządzenia
długość (cm)518
szerokość (cm)518

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)823
szerokość (cm)823

HIC (cm)280