Dodatki 60145C

Nr urządzenia 60145C

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)518
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)518
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)823
szerokość (cm)823

HIC (cm)280