Bujak foka

bujak foka

Nr urządzenia 0

Wymiary urządzenia
długość (cm) 70
szerokość (cm) 20

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm) 380
szerokość (cm) 340

HIC (cm) 90