Bajkowa 701003

Nr urządzenia 701003

Wymiary urządzenia
długość (cm)wysokość (cm)725
szerokość (cm)szerokość i długość (cm)651
wysokość (cm)0

Wymiary strefy bezpieczeństwa
długość (cm)1024
szerokość (cm)1051

HIC (cm)150